avrupa yakası evden eve nakliyat

Son dakika… İnfaz düzenlemesi TBMM Adalet Encümeninde kabul edildi

online radyo dinle

Son dakika… İnfaz düzenlemesi TBMM Adalet Encümeninde kabul edildi

Son dakika… İnfaz düzenlemesi TBMM Adalet Encümeninde kabul edildi

İnfaz düzenlemesine ait kanun teklifi TBMM Adalet Encümeni’nde kabul edildi. Düzenleme, 90 bin bireye tahliye yolunu açacak. Terör, uyuşturucu, kasten adam öldürme, hatuna şiddet ve cinsî kabahatler kapsam dışında tutuldu. Geri kalan hatalar için infaz mühleti yarı yarıya indirildi. 70 unsurluk kanun teklifi ile açık cezaevine çıkma kaidelerini taşıyan mahkumlara 31 Mayıs’a kadar müsaade verilecek. Kontrollü özgürlük, alınan cezanın beşte dördü cezaevinde geçirildikten sonra kalan mühlet için uygulanabilecek. Bu mühlet de 3 yılı geçemeyecek. Zorunlu ve çok ivedi durumlarda, Cumhuriyet Başsavcılığının mahpus cezasının infazına 6 ay ara verebilmeye ait salahiyeti 1 yıla çıkarılacak. Maruz kaldığı ağır bir hastalık yahut engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremediği tespit edilen kuşkulu ile gebe olan yahut doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan hatun şüphelinin tutuklanması tarafına isimli denetim altına alınmasına karar verilebilecek. Örgüt kuran ve yönetenlerin cezaları ile tefecilik yapanların cezaları artırılacak.

İŞTE DETAYLAR

AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifine nazaran, İnfaz Hakimliği Kanunu’nda değişiklik yapılarak, infaz hakimliğinin mevcut vazifeleri arasına cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait verdiği kararlara karşı yapılan şikayetleri incelemek ve karara bağlamak, ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait hakim yahut duruşma tarafından verilmesi gereken tüm kararları vermek ve işleri yapmak vazifeleri de ekleniyor. İnfaz Hakimliği Kanununun maksadı, yapılan düzenlemeye ahenk sağlaması ismine, “Bu Kanun, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan süreçlere yahut bunlarla ilgili faaliyetlere ya da Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait verdiği kararlara yönelik şikayetleri incelemek ve karara bağlamak, ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait hakim yahut duruşma tarafından verilmesi gerekli kararları almak, işleri yapmak ve kanunlarla verilen öteki hizmetleri mekanına getirmek üzere kurulan infaz hakimliklerine ait kararları kapsar” diye değiştirildi.

 

İnfaz Hakimliği Kanunu ve başka kanunlarla verilen hizmetleri konumuna getirmek hedefiyle her vilayet merkezi ile ortamların coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak, belirlenen kazalarda Yargıçlar ve Savcılar Heyetinin (HSK) olumlu görüşü alınarak, Adalet Bakanlığınca infaz hakimliği kurulacak. İş durumunun gerekli kıldığı alanlarda birden çokça infaz hakimliği kurulabilecek. Bu durumda infaz hakimlikleri numaralandırılacak. Müstakilen infaz hakimliğine atanan yargıçlar, isimli yargı adalet encümenlerince öteki duruşmalarda yahut işlerde görevlendirilemeyecek.

İnfaz hakimliği bulundukları bölge yahut kazanın ismi ile anılacak. İnfaz hakimliğinin yargı etrafı, kuruldukları vilayet merkezi ve kazalar ile bunlara isimli taraftan bağlanan kazaların idari sonları olacak.

 

Ağır ceza duruşmaları ile büyükşehir belediyesi bulunan vilayetlerde, büyükşehir belediyesi sonları içerisindeki vilayet ve kazanın ismi ile anılan infaz hakimliğinin yargı muhiti, vilayet yahut kaza hudutlarına bakılmaksızın Adalet Bakanlığının önerisi üzerine HSK tarafından belirlenecek. Coğrafi durum ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak bir infaz hakimliğinin kaldırılmasına yahut yargı muhitinin değiştirilmesine, Adalet Bakanlığının önerisi üzerine HSK tarafından karar verilecek.

İnfaz hakimliğinin salahiyeti, kararın infazına ait sürecin yapıldığı konuma nazaran belirlenecek. Ceza infaz kurumlan ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular hakkında idarece yapılan süreçler yahut bunlarla ilgili faaliyetlere ait yapılan şikayetler bakımından sürecin yapıldığı yahut faaliyetin gerçekleştiği ceza infaz kurumunun bulunduğu noktada infaz hakimliği yetkili olacak. İnfaz hakimliğinde bir yazı işleri yöneticisi ile yeteri kadar işçi bulunacak.

Düzenlemeyle infaz yargıçlarına yeni vazifeler de verildi. Buna nazaran, infaz yargıçları, Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait verdiği kararlara karşı yapılan şikayetleri inceleyecek.

Öte yandan infaz yargıçları, ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait mahsup, ceza zamanaşımı ve hükümlünün irtihali hallerinde verilecek kararlar da dahil olmak üzere hakim yahut duruşma tarafından verilmesi gerekli kararları alacak ve işleri yapacak.

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan süreçler yahut bunlarla ilgili faaliyetlerin ya da Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait verdiği kararların kanun yahut başka mevzuat kararlarına alışılmamış olduğu gerekçesiyle bu karar, süreç yahut faaliyetlerin öğrenildiği tarihten itibaren on beş gün, herhalde yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde şikayet yoluyla infaz hakimliğine başvurulabilecek.

7 GÜN İÇİNDE İTİRAZ YOLUNA GİDİLEBİLECEK

İnfaz yargıcının kararlarına karşı şikayetçi yahut ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından, bildiriden itibaren yedi gün içinde Ceza Muhakemesi Kanunu kararlarına nazaran itiraz yoluna gidilebilecek. Kanunlarda infaz yargıcının onayına tabi olduğu belirtilen hususlarda da bu karar uygulanacak.

İnfaz Hakimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanunda infaz hakimliğinin kuruluş, hizmet, salahiyet ve işleyişine ait yapılan değişiklikler yahut infaz hakimliğine yeni vazifeler veren düzenlemeler, 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanacak. Bu tarihe kadar mevcut kararların uygulanmasına devam edilecek.

İnfaz hakimliğinin kuruluş, hizmet, salahiyet ve işleyişine ait yapılan değişiklikler nedeniyle olağan yahut dehşet kanun yolu incelemesinde bozma kararı verilemeyecek. Kanunla yapılan değişikliklerin uygulanacağı tarihe kadar, iş ve takım durumu dikkate alınarak değiştirilen kararlara nazaran infaz hakimlikleri kurulacak ve faaliyete geçirilecek.

CANAVARCA İŞLENMESİ HALİNDE İSE CEZA BİR KAT ARTIRILACAK

Mahkum olduğu mahpus cezası ertelenen yahut kontrollü hürlük önlemi uygulanarak cezası infaz edilen ya da koşullu salıverilen hükümlünün kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık salahiyetleri açısından belirli hakları kullanmaktan mahrum bırakılamayacak.

Kontrollü bağımsızlık önlemi uygulanarak cezası infaz edilen ya da koşullu salıverilen hükümlü hakkında, “Bir kamu kurumunun yahut kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun müsaadesine tabi bir meslek yahut sanatı, kendi sorumluluğu altında muaf meslek erbabı yahut tacir olarak icra etmekten mahrum bırakılmamasına” karar verilebilecek.

Kasten yaralama kabahatinin, üstsoya, altsoya, eşe yahut kardeşe karşı, vücut yahut ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kimseye karşı, kişinin alanına getirdiği kamu hizmeti nedeniyle, kamu hizmetlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanılarak silahla işlenmesi halinde, şikayet aranmaksızın, verilecek ceza yarı orantısında artırılırken, canavarca hisle işlenmesi halinde ise ceza bir kat nispetinde yükseltilecek.

Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse yukarıdaki hallerde 12 yıldan 18 yıla kadar mahpus cezası verilecek.

ÖRGÜT KURUNA VE YÖNETENLERİN CEZALARI ARTIYOR

Kanunun kabahat saydığı fiilleri işlemek gayesiyle örgüt kuranlar yahut yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından emel hataları işlemeye elverişli olması halinde, iki yıldan altı yıla kadar aldıkları mahpus cezası dört yıldan sekiz yıla çıkarıldı.

Çıkar elde etmek hedefiyle gayrısına ödünç para veren kişi, iki yıldan altı yıla kadar mahpus ve beş yüz gün isimli para cezası ile cezalandırılacak. Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat artırılacak. 

GEBELERIN TUTUKLANMASI KONUMUNA ISIMLI DENETIM

Maruz kaldığı ağır bir hastalık yahut engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremediği tespit edilen kuşkulu ile gebe olan yahut doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan bayan şüphelinin tutuklanması bölgesine isimli denetim altına alınmasına karar verilebilecek.

Hakkında mahkumiyet kararı verilmiş ve bu kararla ilgili olarak istinaf yahut temyiz kanun yoluna başvurulmuş olması halinde, UYAP kayıtlarını incelemek suretiyle kararı veren birinci radde duruşması de isimli denetim kararı verebilecek.

Hakkında mahkumiyet kararı verilmiş ve bu kararla ilgili olarak istinaf yahut temyiz kanun yoluna başvurulmuş olması halinde, UYAP kayıtlarını incelemek suretiyle kararı veren birinci radde duruşması de tutuklama kararı verebilecek.

Düzenlemede, hükümlüler hakkında verilen cezaların direkt açık ceza infaz kurumlarında noktasına getirilme koşulları şöyle sıralandı:

– Terör günahları, örgüt kurmak, yönetmek yahut örgüte üye olmak hataları ile örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kabahatler ve cinsî dokunulmazlığa karşı işlenen kabahatlerden mahkum olanlar ile 2. sefer mükerrer olanlar ve koşullu salıverilme kararının geri alınması nedeniyle cezası motamot infaz edilenler hariç olmak üzere, kasıtlı kabahatlerden yekun üç yıl yahut daha az mahpus cezasına mahkum olanlar,

– Taksirli kabahatlerden yekun beş yıl yahut daha az müddetle mahpus cezasına mahkum olanlar,

– Isimli para cezası infaz sürecinde mahpus cezasına çevrilenler,

– İcra ve İflas Kanunu yeterince tazyik hapsine tabi tutulanlar.

Hükümlülerin saklı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılmalarına, ceza infaz kurumlarının düzen ve güvenliği gayesiyle konulmuş kurallara içtenlikle uyarak haklarını güzel niyetle kullanarak, yükümlülüklerini eksiksiz alanına getirerek geçirmiş ve uygulanan uygunlaştırma programlarına nazaran de toplulukla bütünleşmeye hazır olduğunun disiplin konseyinin görüşü alınarak yönetim kurulunca saptanması halinde yapılan kıymetlendirme sonucunda karar verilecek.

Yekun on yıl ve daha ziyade mahpus cezasına mahkum olanlar ile terör cürümleri, örgüt kurmak, yönetmek yahut örgüte üye olmak cürümleri, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kabahatler, kasten öldürme cürümleri, cinsî dokunulmazlığa karşı işlenen günahlar ve uyuşturucu yahut uyarıcı husus imal ve ticareti günahlarından mahkum olanların örtülü ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılmalarına ait yönetim ve gözlem şurası kararları, infaz yargıcının onayından sonra uygulanacak.

Direkt açık ceza infaz kurumuna alınanlar dahil olmak üzere bu kurumlarda bulunan hükümlülerden firar edenler yahut öbür bir fiilden ötürü haklarında tutuklama kararı verilenler, yönetim ve gözlem şurası kararıyla gizli ceza infaz kurumuna gönderilecekler.

Kınamadan öbür bir disiplin cezası alıp, bu cezası mutlaklaşmış olanlar yahut asayiş ve sistemin sağlanması gayesiyle disiplin cezası katılaşmamış olsa bile hareketi kurum sistemi ya da kişi güvenliği bakımından tehlike oluşturanlar yönetim ve gözlem heyeti kararıyla örtülü ceza infaz kurumuna gönderilecekler.

 Açık ceza infaz kurumu koşullarına yahut çalışma koşullarına armoni sağlayamayacakları saptananlar yönetim ve gözlem heyetinin kararı ve infaz yargıcının onayıyla kapalı ceza infaz kurumlarına gönderilecekler. 

Hükümlülerin, günah ve ceza tiplerine nazaran açık ceza infaz kurumlarına ayrılıp ayrılmamalarına, açık ceza infaz kurumlarında geçirecekleri mühletlere, gizli ceza infaz kurumlarına gönderilmelerine, direkt açık ceza infaz kurumlarına alınmalarına, direkt açık ceza infaz kurumlarına alınanların saklı ceza infaz kurumlarına gönderilmelerine ve gayrı hususlara ait yol ve esaslar yönetmelikte gösterilecek.

GEBE BAYANLAR HAKKINDA MAHPUS CEZALARI

Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle, hapis cezasının infazı, gebe olan yahut doğurduğu tarihten itibaren 1 yıl 6 ay geçmemiş bulunan hatunlar hakkında geri bırakılacak.

Mahpus cezalarının infazına başlanmış olsa bile, hükümlünün yükseköğrenimini bitirebilmesi, ana, peder, eş yahut evlatlarının ölümü veya hükümlünün eş yahut evlatlarının mütemadi hastalık yahut malullükleri nedeniyle bakıma muhtaç olmaları ya da bu insanların sürekli hastalık yahut malullükleri nedeniyle ailenin ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesinin yahut tarım topraklarının işlenebilmesinin imkansız hale gelmesi yahut hükümlünün eş yahut evlatlarının daima hastalık yahut malullükleri nedeniyle bakıma muhtaç olmaları ya da hükümlünün marazının sürekli bir tedaviyi gerektirmesi üzere mecburî ve çok ivedi hallerde, Cumhuriyet Başsavcılığınca bir yılı geçmeyen vadelerde mahpus cezasının infazına ara verilebilecek. Fakat bu ara verme iki seferden ziyade olamayacak.

Hakkında yakalama buyruğu çıkarılan hükümlünün yakalanabilmesi maksadıyla gerektiğinde konutta, iş mahallinde ve kamuya açık olmayan gizli sahalarda arama yapılabilmesi bakımından Ceza Muhakemesi Kanununun arama kararına ilişkin hükümleri uygulanacak. Hakim tarafından verilecek arama kararları sulh ceza hakimi tarafından verilecek.

Açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler, ceza infaz kurumu hizmetlilerinin kontrolünde, kamu kurum ve kuruluşlarının iş meydanlarında, geceleyin bu kurum ve kuruluşlar tarafından barındırılmak suretiyle çalıştırılabilecek. Bu halde çalıştırılan müddet, azami mühlet hududuna bakılmaksızın kontrollü muaflık önlemi uygulanmak suretiyle infaz edilecek mühlete ek edilecek.

Düzenlemeyle, hükümlünün duruşma, sıhhat, eğitim ve çalışma üzere nedenlerle muvakkat olarak ceza infaz kurumu dışında bulunduğu mekanlar de “kurum” olarak kabul edilecek. Hükümlünün duruşma, sıhhat, eğitim ve çalışma üzere nedenlerle muvakkat olarak ceza infaz kurumu dışında bulunduğu mekanlarda gerçekleştirdiği disipline hilâf fiil ve kelamları nedeniyle de disiplin yaptırımları uygulanabilecek.

Ceza infaz kurumlarında haberleşme yahut muhabere araçlarından mahrum bırakma yahut kısıtlama cezası gerektiren fiiller arasına “Kurum yönetimine bildirilen telefon numarası aracılığıyla ya da teknik müdahale ile diğer bir velev yönlendirme yapmak suretiyle görüşme hakkı olmayan bireylerle görüşmek” de eklendi. 

Bir günden on güne kadar hücreye koyma cezasını gerektiren fiiller arasına, kuruma alkol sokmak, kurumda alkol bulundurmak yahut kullanmak üzere durumlar da eklendi.

DEVAMI GELECEK….

KAYNAK: AA

2 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir