tempobet giriş

Milyonları ilgilendiriyor! İstihdam paketi TBMM’de kabul edildi

online radyo dinle

Milyonları ilgilendiriyor! İstihdam paketi TBMM’de kabul edildi

Milyonları ilgilendiriyor! İstihdam paketi TBMM’de kabul edildi

İstihdam paketi TBMM’de kabul edildi. Kısa çalışma ödeneğinin mühleti uzatılıyor. Uzatmada yetkili Cumhurbaşkanı olacak.  Cumhurbaşkanı,  3 aylık süreyi sektörel olarak başka ayrı yahut bir bütün olarak 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak. İşten çıkarılma tarihi, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilecek. Soma çalışanlarının kıdem tazminatları ödenecek. Kanunla; TBMM’de yeni bir komite kuruluyor.

İstihdama ait İşsizlik Sigortası Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Heyetinde kabul edilerek maddeleşti.

Kanuna nazaran, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın saklılığına ve öteki temel hak ve özgürlüklere muhalif ya da çocukların fizikî ve ruhsal gelişimlerine ziyan verici biçimde internet kullanımının önlenmesi emeliyle TBMM bünyesinde Dijital Mecralar Komitesi kurulacak.

Yükseköğretim Kanunu’nun kamu kuruluşları ve vakıflarda görevlendirme düzenlemesi kapsamında Türkiye Bilimler Akademisinde görevlendirilenlerin toplumsal ve mali hakları emsalleri ile eşitlenecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçesiyle Cumhurbaşkanı’nın kısa çalışma başvurusunu 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatma yetkisi genişletiliyor. Buna nazaran, Cumhurbaşkanı 31 Aralık 2020 tarihi korunarak, kısa çalışma ödeneğinin müddetini sektörel olarak başka farklı yahut bir bütün olarak uzatabilecek.

Iktisadın olağanlaşmaya başlamasıyla birlikte iş yerinde haftalık olağan çalışma müddetlerine dönülmesi teşvik edilecek.

Kovid-19 salgını kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı olarak özel dal iş yerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi fiyat takviyesinden yararlananların çalıştıkları iş yerinde haftalık olağan çalışma müddetlerine dönülmesi halinde sigortalı ve patron hisselerinin tamamı 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere 3 ay müddetle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Patrona her bir ay için sağlanacak takviye müddeti; kısa çalışma ödeneği alanlar için kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısını, nakdi fiyat dayanağından yararlandırılanlar için nakdi fiyat dayanağı aldıkları aylık ortalama gün sayısını geçemeyecek.

Kısa çalışmadan yersiz yararlanıldığının tespiti yahut kısa çalışma müracaatına yönelik uygunluk tespitinin olumsuz sonuçlanması ya da nakdi fiyat dayanağından yersiz yararlandığının tespiti halinde, iş yeri bu düzenleme kapsamında sağlanan takviyeden yararlanamayacak yahut yersiz yararlanmış sayılacak. Takviyeden yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan dayanak fiyatı patrondan gecikme cezası ve gecikme artırımı ile birlikte tahsil edilecek.

Kelam konusu teşvikten yararlanmakta olan patronlar, bu teşvikten yararlanılan ayda birebir sigortalı için öteki sigorta primi indirimi, teşvik ve dayanaklarından yararlanamayacak.

Düzenleme kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu tarafından patrona sağlanan, sigortalı payına karşılık gelen dayanak fiyatının sigortalıya ödenmesi patrondan talep edilemeyecek. İşsizlik Sigortası Fonu’ndan düzenleme kapsamında karşılanan meblağlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, sarfiyat yahut maliyet ögesi olarak dikkate alınmayacak.

Cumhurbaşkanı, düzenlemede yer alan 3 aylık süreyi sektörel olarak farklı ayrı yahut bir bütün olarak 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak.

Kovid-19 salgını gerekçesiyle emekçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemenin uygulama müddetini, 3’er aylık müddetlerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

Ayrıyeten, makul müddetli iş yahut hizmet kontratlarında müddetin sona ermesi, iş yerinin rastgele bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuata nazaran yapılan her türlü hizmet alımları ile imal işlerinde işin sona ermesi halleri, fesih pürüzünün istisnalarına ekleniyor.

Soma’da Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun taraf olduğu Maden Kanunu çerçevesinde imzalanmış rödovans kontratları kapsamında yer alan Işıklar, Atabacası ve Geventepe ocaklarında çalışan ve 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen maden ocağı kazası sonrasında kıdem tazminatına hak kazanacak formda hizmet akdi sona erdirilen emekçilerden, kıdem tazminatlarını yahut iş kontratının bildirim kaidesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminatını alamayanların tazminatları, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından karşılanacak.

Çalışanların tazminatları, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna müracat edilmesi halinde müracat tarihinden itibaren 6 ay içinde ödenecek.

Yapılan ödeme nedeniyle Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, rödovans mukavelesinin tarafı olan ilgili şirketler ile bu şirketlerden tahsil edilemeyen yahut tahsil edilemeyeceği anlaşılan meblağ için kıdem tazminatına hak kazanılacak biçimde iş kontratlarının sona erdiği tarihten düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar misyon yapmış idare konseyi üyelerine rücu edecek.

Toplu taşıma araçlarının engellilerin erişilebilirliğine uygun olmasının sağlanabilmesi için yapılacak yükümlülükleri düzenleyen kararlar uyarınca, birinci defa denetlenerek eksikliği olduğu tespit edilenler ile daha evvel tespit edilip müddet verilenlere; karşılanması gereken yükümlülüklerin Kovid-19 salgını sebebiyle aksaması münasebetiyle, yükümlülüğün maliyet ve niteliğine nazaran ek mühlet verilebilecek.

– Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi

Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun “tanımlar” kısmına “Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi: Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının elektronik kimlik doğrulama süreçlerinde kullanılabilmesini sağlayan sistem” tarifi ekleniyor.

Kimlik kartı kullanılarak yapılacak kimlik doğrulamada uygulanması öngörülen elektronik kimlik doğrulama sistemi İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek.
Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi’nin uygulanmasında Şahsî Dataların Korunması Kanunu kararlarına nazaran ve kişinin açık isteği alınarak süreç yapılacak.

Otoyollardan geçiş fiyatı ödemeden geçen yabancı plakalı araçlar, yerli plakalı araçlarla tıpkı ceza ve metotlara tabi olacak.

Kovid-19 salgını nedeniyle eğitimlerin aksaması ve ilgili imtihanların gerçekleştirilememesinden kaynaklı oluşacak uzman ve tabip açıklarını önlemek maksadıyla, İş Sıhhati ve Güvenliği Kanunu’nun, 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri ile kamuya ilişkin iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri doktoru görevlendirilmesine ait kararının yürürlüğü ötelenecek.

– “Lozan” tartışması

Kanun teklifinin görüşmeleri sırasında yerinden kelam alan CHP Küme Başkanvekili Özgür Özel, Atatürkçü Fikir Derneğinin Lozan Mutabakatı’nın kabulünün yıl dönümü vesilesiyle yarın Anıtkabir’e gerçekleştirmek istediği ziyaretin engellendiğini söyleyerek, kelam konusu müsaadenin verilmesini istedi.

AK Parti Küme Başkanvekili Cahit Özkan, Türkiye’nin imzaladığı mukavelelere bağlı olduğuna işaret ederek, “Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusu, Çanakkale’de, Kocatepe’de, Dumlupınar’da ve şehitlerimizin kanıyla cephede ödenmiştir. Bir ülkenin tapu senedi, diğer ülkelerle yapılan muahedeye bağlı olarak asla alınamaz.” diye konuştu.

CHP’li Özel, Lozan Mutabakatı’na yönelik “Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu senedi” nitelendirmesinin şahsına ilişkin olmadığını, birçok siyasi tarafından kullanıldığını söyledi.

DÜZGÜN Parti Küme Başkanvekili Lütfü Türkkan, AK Parti’li Özkan’ın hamaset yapma teşebbüsünde bulunduğunu savundu.

Türkkan, Özkan’ın, Yunanistan’ın işgal ettiği Ege’deki adalara yönelik açıklama yapmasını istedi.

– “Tarihi, siyasetin yüksek sesle tartışması yararlı değil”

AK Parti Küme Lideri Naci Bostancı, “hamasetin” söz manasının “yiğitlik, yüreklilik” olduğunu, bağlamında ve yerinde bu hassaslık gösterilmemesi halinde sakil düşebileceğini lakin yerinde olması koşuluyla hamasetin gerekli olduğunu kaydetti.

Lozan Barış Mutabakatı’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş mutabakatı olduğunu belirten Bostancı, “Tarihi hususları siyasetin yüksek sesle tartışması kanaatimce yararlı değildir. Zira tarih, birçok farklı görüş, değerlendirmelere açık kapıları olan bir alandır. Daha ihtimamlı bir lisanla bu işleri, tarihi konuşmak daha hakikat olur.” dedi.

Bostancı, CHP’li Özel’in kelamını ettiği, Atatürkçü Niyet Derneğinin Anıtkabir’e yapmak istediği ziyaret için Genelkurmay Başkanlığından müsaade alması gerektiğini, merasimlerin bu müsaadeyle yapılabileceğini anımsattı.

AK Parti’li Özkan, tekrar kelam alarak, “O destansı zaferler olmasaydı, Lozan Mutabakatı da olmayacaktı. Onun için biz gayretimizi, al bayrağımızı tapu olarak görürüz. Bu da ebediyete kadar varlığımızın göstergesi olacaktır.” diye konuştu.

CHP’li Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Lozan Barış Mutabakatı’nın 93. yıl dönümünde yayınladığı açıklamasında muahede için “Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu senedidir.” sözüne yer verdiğini söyledi.

AK Parti’li Özkan da “Özellikle Özgür Özel’e teşekkür ediyorum, Reisçi olduğu için, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, övgüyle, hürmetle Lozan’a bağlılığını gösterdiği için.” dedi.

Genel Heyette, kanun teklifinin kabul edilmesinin akabinde gündemdeki başka tekliflerin görüşmelerine geçildi.

Komitenin yerinde olmaması üzerine TBMM Başkanvekili Haydar Akar, birleşimi, 28 Temmuz Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı.

1 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir