avrupa yakası evden eve nakliyat

İnfaz düzenlemesi TBMM Adalet Komitesinde kabul edildi! İşte o 70 unsur

online radyo dinle

İnfaz düzenlemesi TBMM Adalet Komitesinde kabul edildi! İşte o 70 unsur

İnfaz düzenlemesi TBMM Adalet Komitesinde kabul edildi! İşte o 70 unsur

İnfaz düzenlemesine ait kanun teklifi TBMM Adalet Komitesi’nde kabul edildi. Düzenleme, 90 bin kimseye tahliye yolunu açacak. Terör, uyuşturucu, kasten adam öldürme, hatuna şiddet ve cinsî cürümler kapsam dışında tutuldu. Geri kalan hatalar için infaz vadesi yarı yarıya indirildi. 70 unsurluk kanun teklifi ile açık cezaevine çıkma kurallarını taşıyan mahkumlara 31 Mayıs’a kadar müsaade verilecek. Kontrollü muaflık, alınan cezanın beşte dördü cezaevinde geçirildikten sonra kalan mühlet için uygulanabilecek. Bu müddet de 3 yılı geçemeyecek. Zorunlu ve çok ivedi durumlarda, Cumhuriyet Başsavcılığının mahpus cezasının infazına 6 ay ara verebilmeye ait salahiyeti 1 yıla çıkarılacak. Maruz kaldığı ağır bir hastalık yahut engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremediği tespit edilen kuşkulu ile gebe olan yahut doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan bayan şüphelinin tutuklanması tarafına isimli denetim altına alınmasına karar verilebilecek. Örgüt kuran ve yönetenlerin cezaları ile tefecilik yapanların cezaları artırılacak. Hükümlüler, ceza infaz kurumlarında bulunduğu tüm aşamalarda, yönetim ve gözlem heyeti tarafından düzgün halin belirlenmesine esas olmak üzere en geç altı ayda bir değerlendirmeye tabi tutulacak. Açık ceza infaz kurumunda bulunan ve koşullu salıverilme için ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken müddetin beşte dördünü ceza infaz kurumunda geçiren güzel halli hükümlülerin talebi halinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının kontrollü hürlük önlemi uygulanmak suretiyle infazına, infaz hakimi tarafından karar verilebilecek. Sıfır-altı yaş öbeğinde evladı bulunan bayan hükümlüler ile maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik yahut kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen hükümlüler de infaz düzenlemesinden yararlanabilecek. Basın İlan Kurumu aracılığıyla resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunmayan gazeteler, ceza infaz kurumuna kabul edilmeyecek. Koronavirüs salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile kontrollü özgürlük önlemi uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020’ye kadar müsaadeli sayılacak. Salgının devam etmesi halinde bu mühlet 2 aylık vadelerle 3 defa uzatılabilecek. Sıfır-altı yaş öbeği evladı bulunan hatun ve 70 yaşını bitirmiş hükümlüler için kontrollü özgürlük vadesi 4 yıl olacak. Ağır hastalık, engellilik yahut kocama nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen 65 yaşını bitiren hükümlüler de kontrollü bağımsızlıktan yararlanacak.  Denetimli muaflık kapsamında hükümlünün takibi, isteği alınarak kendisine ilişkin elektronik cihazlarla da yapılabilecek. Yargı işçisi ile ceza infaz kurumları çalışanı atamalarında, hukuk fakültesi ve adalet meslek yüksekokulu mezunlarının yanı sıra meslek yüksekokullarının adalet yahut ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise yahut meslek liselerinin adalet ortamından mezun olanlara da öncelik tanınacak. Kaçakçılıkla Savaş Kanunu’nu kapsamında, kaçakçılık fiiline husus eşyanın pahasının “hafif” olması halinde verilecek cezalar yarısına kadar, “pek hafif” olması halinde ise üçte birine kadar indirilecek. Kaçakçılıkla Uğraş Kanunu’nda düzenlenen günahlar bakımından kovuşturma evresinde de dinamik pişmanlık kararları uygulanacak

İŞTE 70 UNSURLUK KANUNUN DETAYLARI

AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifine nazaran, İnfaz Hakimliği Kanunu’nda değişiklik yapılarak, infaz hakimliğinin mevcut hizmetleri arasına cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait verdiği kararlara karşı yapılan şikayetleri incelemek ve karara bağlamak, ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait hakim yahut duruşma tarafından verilmesi gereken tüm kararları vermek ve işleri yapmak vazifeleri de ekleniyor. İnfaz Hakimliği Kanununun emeli, yapılan düzenlemeye armoni sağlaması ismine, “Bu Kanun, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan süreçlere yahut bunlarla ilgili faaliyetlere ya da Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait verdiği kararlara yönelik şikayetleri incelemek ve karara bağlamak, ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait hakim yahut duruşma tarafından verilmesi gerekli kararları almak, işleri yapmak ve kanunlarla verilen gayri hizmetleri tarafına getirmek üzere kurulan infaz hakimliklerine ait kararları kapsar” diye değiştirildi.

 

İnfaz Hakimliği Kanunu ve gayrı kanunlarla verilen hizmetleri noktasına getirmek emeliyle her vilayet merkezi ile nahiyelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak, belirlenen kazalarda Yargıçlar ve Savcılar Şurasının (HSK) olumlu görüşü alınarak, Adalet Bakanlığınca infaz hakimliği kurulacak. İş durumunun gerekli kıldığı taraflarda birden ziyade infaz hakimliği kurulabilecek. Bu durumda infaz hakimlikleri numaralandırılacak. Müstakilen infaz hakimliğine atanan yargıçlar, isimli yargı adalet encümenlerince gayrı duruşmalarda yahut işlerde görevlendirilemeyecek.

İnfaz hakimliği bulundukları bölge yahut kazanın ismi ile anılacak. İnfaz hakimliğinin yargı muhiti, kuruldukları vilayet merkezi ve kazalar ile bunlara isimli istikametten bağlanan kazaların idari hadleri olacak.

 

Ağır ceza duruşmaları ile büyükşehir belediyesi bulunan vilayetlerde, büyükşehir belediyesi sonları içerisindeki bölge ve kazanın ismi ile anılan infaz hakimliğinin yargı etrafı, vilayet yahut kaza sonlarına bakılmaksızın Adalet Bakanlığının önerisi üzerine HSK tarafından belirlenecek. Coğrafi durum ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak bir infaz hakimliğinin kaldırılmasına yahut yargı muhitinin değiştirilmesine, Adalet Bakanlığının önerisi üzerine HSK tarafından karar verilecek.

İnfaz hakimliğinin salahiyeti, kararın infazına ait sürecin yapıldığı tarafa nazaran belirlenecek. Ceza infaz kurumlan ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular hakkında idarece yapılan süreçler yahut bunlarla ilgili faaliyetlere ait yapılan şikayetler bakımından sürecin yapıldığı yahut faaliyetin gerçekleştiği ceza infaz kurumunun bulunduğu bölgede infaz hakimliği yetkili olacak. İnfaz hakimliğinde bir yazı işleri yöneticisi ile yeteri kadar işçi bulunacak.

Düzenlemeyle infaz yargıçlarına yeni hizmetler de verildi. Buna nazaran, infaz yargıçları, Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait verdiği kararlara karşı yapılan şikayetleri inceleyecek.

Öte yandan infaz yargıçları, ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait mahsup, ceza zamanaşımı ve hükümlünün irtihali hallerinde verilecek kararlar da dahil olmak üzere hakim yahut duruşma tarafından verilmesi gerekli kararları alacak ve işleri yapacak.

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan süreçler yahut bunlarla ilgili faaliyetlerin ya da Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait verdiği kararların kanun yahut gayrı mevzuat kararlarına alışılmamış olduğu gerekçesiyle bu karar, süreç yahut faaliyetlerin öğrenildiği tarihten itibaren on beş gün, herhalde yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde şikayet yoluyla infaz hakimliğine başvurulabilecek.

7 GÜN İÇİNDE İTİRAZ YOLUNA GİDİLEBİLECEK

İnfaz yargıcının kararlarına karşı şikayetçi yahut ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından, bildirimden itibaren yedi gün içinde Ceza Muhakemesi Kanunu kararlarına nazaran itiraz yoluna gidilebilecek. Kanunlarda infaz yargıcının onayına tabi olduğu belirtilen hususlarda da bu karar uygulanacak.

İnfaz Hakimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanunda infaz hakimliğinin kuruluş, hizmet, salahiyet ve işleyişine ait yapılan değişiklikler yahut infaz hakimliğine yeni vazifeler veren düzenlemeler, 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanacak. Bu tarihe kadar mevcut kararların uygulanmasına devam edilecek.

İnfaz hakimliğinin kuruluş, hizmet, salahiyet ve işleyişine ait yapılan değişiklikler nedeniyle olağan yahut harikulâde kanun yolu incelemesinde bozma kararı verilemeyecek. Kanunla yapılan değişikliklerin uygulanacağı tarihe kadar, iş ve takım durumu dikkate alınarak değiştirilen kararlara nazaran infaz hakimlikleri kurulacak ve faaliyete geçirilecek.

CANAVARCA İŞLENMESİ HALİNDE İSE CEZA BİR KAT ARTIRILACAK

Mahkum olduğu mahpus cezası ertelenen yahut kontrollü bağımsızlık önlemi uygulanarak cezası infaz edilen ya da koşullu salıverilen hükümlünün kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık salahiyetleri açısından görünür hakları kullanmaktan mahrum bırakılamayacak.

Kontrollü hürlük önlemi uygulanarak cezası infaz edilen ya da koşullu salıverilen hükümlü hakkında, “Bir kamu kurumunun yahut kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun müsaadesine tabi bir meslek yahut sanatı, kendi sorumluluğu altında bağımsız meslek erbabı yahut tacir olarak icra etmekten mahrum bırakılmamasına” karar verilebilecek.

Kasten yaralama cürmünün, üstsoya, altsoya, eşe yahut kardeşe karşı, vücut yahut ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kimseye karşı, kişinin alanına getirdiği kamu vazifesi nedeniyle, kamu hizmetlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanılarak silahla işlenmesi halinde, şikayet aranmaksızın, verilecek ceza yarı nispetinde artırılırken, canavarca hisle işlenmesi halinde ise ceza bir kat orantısında yükseltilecek.

Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse yukarıdaki hallerde 12 yıldan 18 yıla kadar mahpus cezası verilecek.

ÖRGÜT KURUNA VE YÖNETENLERİN CEZALARI ARTIYOR

Kanunun günah saydığı fiilleri işlemek gayesiyle örgüt kuranlar yahut yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından emel cürümleri işlemeye elverişli olması halinde, iki yıldan altı yıla kadar aldıkları mahpus cezası dört yıldan sekiz yıla çıkarıldı.

Yarar elde etmek maksadıyla diğerine ödünç para veren kişi, iki yıldan altı yıla kadar mahpus ve beş yüz gün isimli para cezası ile cezalandırılacak. Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat artırılacak. 

GEBELERIN TUTUKLANMASI KONUMUNA ISIMLI DENETIM

Maruz kaldığı ağır bir hastalık yahut engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremediği tespit edilen kuşkulu ile gebe olan yahut doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan hatun şüphelinin tutuklanması tarafına isimli denetim altına alınmasına karar verilebilecek.

Hakkında mahkumiyet kararı verilmiş ve bu kararla ilgili olarak istinaf yahut temyiz kanun yoluna başvurulmuş olması halinde, UYAP kayıtlarını incelemek suretiyle kararı veren birinci kademe duruşması de isimli denetim kararı verebilecek.

Hakkında mahkumiyet kararı verilmiş ve bu kararla ilgili olarak istinaf yahut temyiz kanun yoluna başvurulmuş olması halinde, UYAP kayıtlarını incelemek suretiyle kararı veren birinci nokta duruşması de tutuklama kararı verebilecek.

Düzenlemede, hükümlüler hakkında verilen cezaların direkt açık ceza infaz kurumlarında yanına getirilme kaideleri şöyle sıralandı:

– Terör kabahatleri, örgüt kurmak, yönetmek yahut örgüte üye olmak günahları ile örgüt faaliyeti kapsamında işlenen hatalar ve cinsî dokunulmazlığa karşı işlenen kabahatlerden mahkum olanlar ile 2. sefer mükerrer olanlar ve koşullu salıverilme kararının geri alınması nedeniyle cezası motamot infaz edilenler hariç olmak üzere, kasıtlı hatalardan yekun üç yıl yahut daha az mahpus cezasına mahkum olanlar,

– Taksirli cürümlerden yekun beş yıl yahut daha az mühletle mahpus cezasına mahkum olanlar,

– Isimli para cezası infaz sürecinde mahpus cezasına çevrilenler,

– İcra ve İflas Kanunu mucibince tazyik hapsine tabi tutulanlar.

Hükümlülerin örtük ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılmalarına, ceza infaz kurumlarının düzen ve güvenliği hedefiyle konulmuş kurallara içtenlikle uyarak haklarını düzgün niyetle kullanarak, yükümlülüklerini eksiksiz alanına getirerek geçirmiş ve uygulanan güzelleştirme programlarına nazaran de toplulukla bütünleşmeye hazır olduğunun disiplin şurasının görüşü alınarak yönetim kurulunca saptanması halinde yapılan kıymetlendirme sonucunda karar verilecek.

Yekun on yıl ve daha ziyade mahpus cezasına mahkum olanlar ile terör cürümleri, örgüt kurmak, yönetmek yahut örgüte üye olmak kabahatleri, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen günahlar, kasten öldürme günahları, cinsî dokunulmazlığa karşı işlenen kabahatler ve uyuşturucu yahut uyarıcı unsur imal ve ticareti cürümlerinden mahkum olanların örtülü ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılmalarına ait yönetim ve gözlem heyeti kararları, infaz yargıcının onayından sonra uygulanacak.

Direkt açık ceza infaz kurumuna alınanlar dahil olmak üzere bu kurumlarda bulunan hükümlülerden firar edenler yahut diğer bir fiilden ötürü haklarında tutuklama kararı verilenler, yönetim ve gözlem heyeti kararıyla örtülü ceza infaz kurumuna gönderilecekler.

Kınamadan gayrı bir disiplin cezası alıp, bu cezası katılaşmış olanlar yahut asayiş ve nizamın sağlanması maksadıyla disiplin cezası katılaşmamış olsa bile hareketi kurum sistemi ya da kişi güvenliği bakımından tehlike oluşturanlar yönetim ve gözlem heyeti kararıyla örtük ceza infaz kurumuna gönderilecekler.

 Açık ceza infaz kurumu kurallarına yahut çalışma koşullarına koordinasyon sağlayamayacakları saptananlar yönetim ve gözlem şurasının kararı ve infaz yargıcının onayıyla kapalı ceza infaz kurumlarına gönderilecekler. 

Hükümlülerin, hata ve ceza cinslerine nazaran açık ceza infaz kurumlarına ayrılıp ayrılmamalarına, açık ceza infaz kurumlarında geçirecekleri mühletlere, gizli ceza infaz kurumlarına gönderilmelerine, direkt açık ceza infaz kurumlarına alınmalarına, direkt açık ceza infaz kurumlarına alınanların gizli ceza infaz kurumlarına gönderilmelerine ve öteki hususlara ait adap ve esaslar yönetmelikte gösterilecek.

GEBE HATUNLAR HAKKINDA MAHPUS CEZALARI

Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle, hapis cezasının infazı, gebe olan yahut doğurduğu tarihten itibaren 1 yıl 6 ay geçmemiş bulunan bayanlar hakkında geri bırakılacak.

Mahpus cezalarının infazına başlanmış olsa bile, hükümlünün yükseköğrenimini bitirebilmesi, ana, peder, eş yahut evlatlarının ölümü veya hükümlünün eş yahut evlatlarının mütemadi hastalık yahut malullükleri nedeniyle bakıma muhtaç olmaları ya da bu kimselerin sürekli hastalık yahut malullükleri nedeniyle ailenin ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesinin yahut tarım topraklarının işlenebilmesinin imkansız hale gelmesi yahut hükümlünün eş yahut evlatlarının daima hastalık yahut malullükleri nedeniyle bakıma muhtaç olmaları ya da hükümlünün illetinin sürekli bir tedaviyi gerektirmesi üzere mecburî ve çok ivedi hallerde, Cumhuriyet Başsavcılığınca bir yılı geçmeyen müddetlerde mahpus cezasının infazına ara verilebilecek. Lakin bu ara verme iki kereden çokça olamayacak.

Hakkında yakalama buyruğu çıkarılan hükümlünün yakalanabilmesi hedefiyle gerektiğinde konutta, iş alanında ve kamuya açık olmayan gizli ortamlarda arama yapılabilmesi bakımından Ceza Muhakemesi Kanununun arama kararına ilişkin hükümleri uygulanacak. Hakim tarafından verilecek arama kararları sulh ceza hakimi tarafından verilecek.

Açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler, ceza infaz kurumu vazifelilerinin teftişinde, kamu kurum ve kuruluşlarının iş sahalarında, geceleyin bu kurum ve kuruluşlar tarafından barındırılmak suretiyle çalıştırılabilecek. Bu formda çalıştırılan vade, azami müddet hududuna bakılmaksızın kontrollü özgürlük önlemi uygulanmak suretiyle infaz edilecek müddete ek edilecek.

Düzenlemeyle, hükümlünün duruşma, sıhhat, eğitim ve çalışma üzere nedenlerle muvakkat olarak ceza infaz kurumu dışında bulunduğu yanlar de “kurum” olarak kabul edilecek. Hükümlünün duruşma, sıhhat, eğitim ve çalışma üzere nedenlerle muvakkat olarak ceza infaz kurumu dışında bulunduğu konumlarda gerçekleştirdiği disipline karşıt aksiyon ve lafları nedeniyle de disiplin yaptırımları uygulanabilecek.

Ceza infaz kurumlarında haberleşme yahut muhabere araçlarından mahrum bırakma yahut kısıtlama cezası gerektiren fiiller arasına “Kurum yönetimine bildirilen telefon numarası aracılığıyla ya da teknik müdahale ile gayrı bir velev yönlendirme yapmak suretiyle görüşme hakkı olmayan şahıslarla görüşmek” de eklendi. 

Bir günden on güne kadar hücreye koyma cezasını gerektiren hareketler arasına, kuruma alkol sokmak, kurumda alkol bulundurmak yahut kullanmak üzere durumlar da eklendi.

Hükümlüler, ceza infaz kurumlarında bulunduğu tüm aşamalarda, yönetim ve gözlem konseyi tarafından düzgün halin belirlenmesine esas olmak üzere en geç altı ayda bir değerlendirmeye tabi tutulacak.

TBMM Adalet Encümeninde kabul edilen, AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile çocuk hükümlülerin hayat meydanlarında dikkat etmesi gereken arilik, resmi kurumlardan alınan kitap, araç ve münasebetlerin tasarrufu, hata örgütlerine ilişkin afiş, pankart, işaret üzere eşyaların asılmasına ait belirlenen kuralların ihlali durumunda verilen disiplin cezalarında düzenlemeye gidiliyor. Düzenlemeyle evlat hükümlülerin kurum disiplinini bozacak aksiyonlardan kaçınması ile caydırıcılığın sağlanması ve evlatların daha çokça eğitim ve uygunlaştırma faaliyetlerine katılması amaçlanıyor.

Düzenlemeyle disiplin soruşturmasına başlamak için öngörülen iki günlük mühlet beş güne çıkarılıyor. Buna nazaran soruşturma en geç on beş gün içinde tamamlanacak. Firar halinde bu müddet hükümlünün yakalandığının öğrenildiği tarihte başlayacak. Düzenlenen rapor ve ekleri disiplin konseyine sunulacak. Soruşturma mühleti aksiyonun ve soruşturmanın niteliğine nazaran infaz yargıcının yazılı onayı ile yedi güne kadar uzatılabilecek.

Teklifle çocuğun yüksek yararı prensibi dikkate alınarak evlatlar hakkında verilen odaya kapatma cezasının infazına, infaz yargıcının onayıyla başlanabileceği karar altına alınıyor. Ayrıca hücre cezası mekanına uygulanacak ziyaretçi kabulünden mahrum bırakma cezasının müddetleri belirleniyor.

Kanun teklifiyle evlat hükümlülere en geç iki ayda bir sağlanan aile görüşmesi imkanı artırılarak ayda bir kez görüşme imkanı sağlanacak. Ayrıca evlat hükümlülerin, kardeşiyle de aile görüşmesi yapabilmesine imkan tanınıyor.

Buna nazaran evlat hükümlüler için kurum bünyesinde gerçekleştirilen merasim yahut anma günü ya da tevellüt günlerinde evlatların ailelerinin de etkinliklere katılması sağlanabilecek.

Evlat hükümlünün yanında kalacağı bir yakınının olmaması nedeniyle kullanamadığı kişisel müsaadeler mahalline, kurum yönetiminin münâsib gördüğü gün kadar eğitimevinin bulunduğu bölge sonları içinde gündüzleri müsaadesini geçirmesi ve gece eğitimevinde kalması imkanı verilebilecek.

Evlat eğitimevinde kalan hükümlünün hafta ahir bir gün, kurum yönetiminin müsait gördüğü vade kadar, kurum dışına çıkmasına müsaade verilebilecek.

Evlat eğitimevinde kalan hükümlü, kamu kurum ve kuruluşlarının gençlik kampı yahut gençlik merkezi üzere imkanlarından yararlandırılabilecek.

Hükümlülerin kendi istekleri ile bulundukları kurumdan sair kurumlara nakledilebilmeleri için ceza infaz kurumlarında bulunulması gereken mühletin üç aydan ziyade olması gerekecek. 

Hükümlüye kurum kütüphanesinden yararlanma imkanı verilecek. Ayrıca hükümlüler, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kütüphanelerde bulunan, mahkemelerce yasaklanmamış müddetli ve vadesiz yayınlardan bedelini ödeyerek yararlanabilecek.

Kurum disiplinini, tertibini yahut güvenliğini bozan ya da tehlikeye düşüren, hükümlülerin uygunlaştırılması hedefine ulaşmayı zorlaştıran yahut müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve tefsirleri kapsayan hiçbir yayın hükümlüye verilmeyecek.

Basın İlan Kurumu aracılığıyla resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunmayan gazeteler, ceza infaz kurumuna kabul edilmeyecek.Yabancı lisanda yayımlanmış gazete ve mecmuaların ceza infaz kurumuna kabul edilmesinde Adalet Bakanlığı yetkili olacak.

Teklifle açık ve örtülü infaz kurumlarındaki hükümlülere ağır hastalık yahut doğal afet hallerine ilaveten salgın hastalık halinde de ceza infaz kurumlarında bulunan kuruma ilişkin telefon ve faks cihazından derhal yararlandırılmasına imkan sağlanıyor.

Düzenlemeyle örtük ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin dışarıdan ikram kabul etme hakkının kapsamı genişletiliyor.

Buna nazaran, saklı ceza infaz kurumlarındaki hükümlü, iki ayda bir defa, ayrıyeten diyaneti bayram, yılbaşı yahut kendi veladet günlerinde dışarıdan gönderilen ve kurum güvenliği için tehlikeli olmayan bir hediyeyi kabul etme hakkına sahip olacak. Evlat ve 65 yaşını tamamlamış hükümlüler ile beraberinde evladı bulunan bayan hükümlüler, yönetim ve gözlem konseyi tarafından alınacak karar doğrultusunda belirtilen hengam dilimi dışında da ikram kabul edebilecek. Bunun esas ve tarzları yönetmelikle belirlenecek.

Hükümlülerin talimi ile testlere ait metot ve esaslar yönetmelikle düzenlenebilecek.

HÜKÜMLÜLERİN KIYMETLENDIRILMESI VE YETERLI HALİN BELİRLENMESİ

Hükümlüler, ceza infaz kurumlarında bulunduğu tüm aşamalarda, ceza infaz kurumlarının nizam ve güvenliği hedefiyle konulmuş kurallara uyup uymadığı, haklarını âlâ niyetle kullanıp kullanmadığı, yükümlülüklerini eksiksiz bölgesine getirip getirmediği, uygulanan düzgünleştirme programlarına nazaran toplulukla bütünleşmeye hazır olup olmadığı, tekrar cürüm sürece ve mağdura yahut diğerlerine zarar verme riskinin düşük olup olmadığı hususlarında yönetim ve gözlem konseyi tarafından düzgün halin belirlenmesine esas olmak üzere en geç altı ayda bir değerlendirmeye tabi tutulacak.

Yapılacak değerlendirmede, infazın tüm aşamalarında hükümlülerin katıldığı güzelleştirme ve eğitim talim programları ile spor ve toplumsal faaliyetler, kültür ve sanat programları, aldığı sertifikalar, kitap okuma alışkanlığı, sair hükümlü ve tutuklular ile ceza infaz kurumu hizmetlileri ve dışarıyla olan ilgileri, işlediği günahtan ötürü duyduğu pişmanlığı, ceza infaz kurumu kuralları ile kurum bünyesindeki çalışma kurallarına entegrasyonu ve aldığı disiplin cezaları dikkate alınacak. Gerektiğinde hükümlünün ceza infaz kurumuna girmeden evvelki ömrüne ait malumat ve evraklar de istenebilecek.

Yekun on yıl ve daha çokça mahpus cezasına mahkum olanlar ile terör günahları, örgüt kurmak, yönetmek yahut örgüte üye olmak kabahatleri, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kabahatler, kasten öldürme günahları, cinsî dokunulmazlığa karşı işlenen kabahatler ve uyuşturucu yahut uyarıcı husus imal ve ticareti cürümlerinden mahkum olanlar hakkında yapılacak açık ceza infaz kurumuna ayırmaya, kontrollü bağımsızlık önlemi uygulanarak cezanın infazına ve koşullu salıverilmeye ait değerlendirmelerde yönetim ve gözlem şurasına cumhuriyet başsavcısı yahut belirleyeceği bir cumhuriyet savcısı başkanlık edecek.

 Ayrıca, yönetim ve gözlem konseyine cumhuriyet başsavcısı tarafından belirlenen bir izleme şurası üyesi ile Aile, Çalışma ve Çevre Hizmetler Bakanlığı ve Sıhhat Bakanlığı bölge yahut kaza müdüriyetleri tarafından belirlenen birer mütehassıs kişi katılacak.

Yönetim ve gözlem heyetine Aile, Çalışma ve Içtimaî Hizmetler Bakanlığı ve Sıhhat Bakanlığı ile izleme konseyinden katılan üyelere katıldıkları her bir içtima günü için memur maaş katsayısının (500) rakamı ile çarpılması sonucu bulunacak ölçüde huzur hakkı ödenecek.

Açık ceza infaz kurumuna ayırmaya, kontrollü bağımsızlık önlemi uygulanarak cezanın infazına ve koşullu salıverilmeye ait olarak tavır ve davranışları olumsuz bedellendirilen hükümlülerin yine değerlendirilmeye tabi tutulma müddetleri bir yılı geçemeyecek.

Yönetim ve gözlem konseyi tarafından yapılacak değerlendirmelere esas olacak unsurlar ve heyetin bu hususa ait çalışma yöntem ve esasları ile tavır ve davranışları olumsuz bedellendirilen hükümlülerin yine değerlendirilmeye tabi tutulma mühletleri yönetmelikle düzenlenecek.

SALGIN HASTALIK NEDENİYLE DÖNEMEYEN HÜKÜMLÜLERE CEZA VERİLMEYECEK

Terör ve örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen cürümlerle ilgili olarak alınan haberlerin doğruluğunun araştırılması bakımından mecburî görülen hallerde, hükümlü yahut tutuklular, istekleri alınmak koşuluyla, ilgili makamın ve Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine sulh ceza hakimi kararı ile süreksiz müddetlerle ceza infaz kurumundan alınabilecek.

Teklifle hükümlülerin mazeret olurunu kullanabilmesi için ceza infaz heyetlerinde düzgün halli olarak geçirmesi gereken müddet de kısaltılıyor. Hasta ziyareti emeliyle verilen mazeret müsaade hakkı ikiye çıkarılıyor.

Düzenlemeyle hükümlülere, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini yahut güçlendirmelerini ve dış yerküreye entegrasyonlarını sağlamak emeliyle verilen şahsi müsaade vadesi üç günden yedi güne çıkarılıyor. Hastalık yahut doğal afet üzere zarurî hallerde bu müsaadeler birleştirilerek kullanılabilecek.

Salgın hastalık, doğal afet, savaş yahut seferberlik durumunda bu sebeplerden ötürü müsaadeden dönemeyen yahut geç dönen hükümlülere ceza verilmeyecek. İzinden dönmeyen yahut iki günden çokça bir müddet geçtikten sonra dönen hükümlüler ile firar eden hükümlülere bir daha hususî müsaade verilmeyecek.

DURAKSAMA DURUMUNDA İNFAZ HAKİMİ KARAR VEREBİLECEK

Mahkumiyet kararının tefsirinde duraksama olursa yahut sonradan yürürlüğe giren kanun kararının Türk Ceza Kanunu kapsamında kıymetlendirilmesi gerekirse, kararı veren duruşmadan çektirilecek cezanın hesabında duraksama olması ya da cezanın kısmen yahut büsbütün bölgesine getirilip getirilemeyeceğinin ileri sürülmesi durumunda infaz hakimliğinden, duraksamanın giderilmesi yahut alanına getirilecek cezanın belirlenmesi için karar istenecek. 

Bu kapsamda yapılan müracaatlar cezanın infazını ertelemeyecek lakin duruşma yahut infaz hakimliği, hadisenin özelliğine nazaran infazın ertelenmesine yahut durdurulmasına karar verebilecek.

Birden çokça karardaki cezaların koşullu salıverilme müddetinin belirlenebilmesi bakımından toplanması gerektiğinde yekuna (içtima) kararları, infaz hakimliği tarafından verilecek. 

Ayrıyeten, isimli para cezasının ödenmemesi nedeniyle mahpus cezasına çevrilen lakin öncelikli olarak uygulanan kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğünü yanına getirmeyen hükümlünün bu mahpus cezasının da müddetli mahpus cezalarında olduğu üzere yekuna kararına dahil edilmesi sağlanacak. Düzenlemeyle infaz sırasında karar verecek merciler arasına infaz hakimi de ekleniyor.

Teklifle Türk Ceza Kanununda yan alan kısa vadeli mahpus cezasının yaptırım seçeneklerinden kamuya yararlı bir işte çalıştırma cezasına ait düzenleme yapılıyor. Buna göre hükümlü, bildiri olunan ödeme buyruğu üzerine muayyen vade içinde isimli para cezasını ödemezse, cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün ölçüsü mahpus cezasına çevrilebilecek. Hükümlünün iki saat çalışması karşılığı bir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verilebilecek. Günlük çalışma müddeti, en az iki saat ve en ziyade sekiz saat olacak biçimde kontrollü özgürlük müdürlüğünce belirlenecek.

KONTROLLÜ ÖZGÜRLÜK MÜHLETLERI

Teklifle, cezanın kontrollü bağımsızlık rejimi altında infazına ait koşullar ile kontrollü bağımsızlık mühleti tekrar belirleniyor.

Buna nazaran, açık ceza infaz kurumunda bulunan ve koşullu salıverilme için ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken vadenin beşte dördünü ceza infaz kurumunda geçiren ve açık ceza infaz kurumunda yahut evlat eğitim hanesinde bulunan âlâ halli hükümlülerin talebi halinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının kontrollü muaflık önlemi uygulanmak suretiyle infazına, ceza infaz kurumu yönetimince hazırlanan kıymetlendirme raporu dikkate alınarak, kararın infazına ait süreçleri yapan cumhuriyet başsavcılığının bulunduğu yan infaz hakimi tarafından karar verilebilecek. Bu kapsamda kontrollü hürlük önlemi uygulanmak suretiyle infaz vadesi üç yılı geçemeyecek.

Açık ceza infaz kurumuna ayrılma kuralları oluşmasına rağmen, iradesi dışındaki bir nedenle açık ceza infaz kurumuna ayrılamayan yahut bu nedenle saklı ceza infaz kurumuna geri gönderilen düzgün halli hükümlüler, sair kuralları da taşımaları halinde infaz yönteminden yararlanabilecek.

Düzenlemeyle sıfır-altı yaş öbeğinde evladı bulunan hatun hükümlüler ile maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik yahut kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen hükümlüler, koşullu salıverilme için ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken vadenin beşte üçünü ceza infaz kurumunda geçirmeleri ve sair koşulları da taşımaları halinde infaz düzenlemesinden yararlanabilecek.

ISIMLI TIP YA DA BELİRLENE HASTANELERDEN RAPOR İSTENECEK

Ağır hastalık, engellilik yahut kocama halinin, Isimli Tıp Kurumundan alınan yahut Adalet Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sıhhat heyetlerince düzenlenip Isimli Tıp Kurumunca onaylanan bir raporla belgelendirilmesi gerekecek. Bu kapsamda kontrollü özgürlük önlemi uygulanmak suretiyle infaz müddeti dört yılı geçemeyecek.

Hükümlü hakkında kontrollü bağımsızlık önlemi uygulanmaya başlandıktan sonra işlediği tez olunan ve cezasının alt haddi bir yıl yahut daha çokça mahpus cezasını gerektiren kasıtlı bir kabahatten ötürü kamu davası açılmış olması halinde, kontrollü muaflık müdüriyetinin talebi üzerine infaz hakimi tarafından, hükümlünün açık ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar verebilecek. Kovuşturma sonucunda beraat, ceza verilmesine mekan olmadığı, davanın reddi yahut düşme kararı verilmesi halinde, hükümlünün cezasının infazına kontrollü özgürlük önlemi uygulanarak devam olunmasına infaz hakimi tarafından karar verilecek.

KOŞULLU SALIVERİLME KURALLARI

Koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için mahkumun kurumdaki infaz müddetini güzel halli olarak geçirmesi gerekecek. Düzenlemeyle, ağırlaştırılmış müebbet mahpus cezasına mahkum edilmiş olanlar otuz yılını, müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar yirmi dört yılını, gayrı müddetli mahpus cezalarına mahkum edilmiş olanlar cezalarının yarısını infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilecek.

Lakin Türk Ceza Kanununda belirtilen kasten öldürme, işkence, cinsî atak, reşit olmayanla cinsî ilgi, cinsî taciz cürümlerinden müddetli mahpusa mahkum olanlar, cinsî dokunulmazlığa karşı işlenen hatalardan ve uyuşturucu yahut uyarıcı husus imal ve ticareti cürmünden mahpus cezasına mahkum olan evlatlar, devlet sırlarına karşı kabahatler ve casusluk, kişisel hayata ve hayatın kapalı sahasına karşı günahlarından müddetli mahpus cezasına mahkum olanlar, cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilecek. Ayrıyeten, hata işlemek için örgüt kurmak yahut yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen günahlar ile Terörle Uğraş Kanunu kapsamına giren günahlardan mahkum olan evlatlar hakkında koşullu salıverilme orantısı üçte iki olarak uygulanacak.

Koşullu salıverilme nispeti üçte ikiden ziyade olan günahlar bakımından ise tabi oldukları koşullu salıverilme nispeti uygulanacak.

İnfaz hakimi ayrıyeten, iki yılı geçmemek üzere murakabe mühleti içinde hükümlünün kontrollü özgürlük müdürlüğünce belirlenecek yükümlülüklere tabi tutulmasına karar verebilecek. Bu karar yeterince kontrollü hürlük müdüriyeti, risk ve gereksinimlerini dikkate alarak hükümlüyü, muayyen bir ortamda murakabe ve gözetim altında bulundurma, belirlenen mekan yahut nahiyelere gitmeme belirlenen programlara katılmama yükümlülüklerinden bir yahut birden ziyadesine tabi tutacak. Kontrollü muaflık müdüriyeti hükümlünün risk ve muhtaçlıklarını dikkate alarak yükümlülükleri değiştirebilecek.

Hükümlünün koşullu salıverilmesi hakkında ceza infaz kurumu yönetimi tarafından hazırlanan gerekçeli rapor, infaz süreçlerinin yapıldığı mahal infaz hakimliğine verilecek. İnfaz hakimi, bu raporu mütenasip bulursa hükümlünün koşullu salıverilmesine evrak üzerinden karar verecek. Raporu münasip bulmadığı takdirde münasebetini kararında gösterecek. Bu kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilecek.

MÜKERRER CÜRÜMLER

Tekerrür halinde işlenen cürümden ötürü mahkum olanlarla ilgili düzenleme yapılacak. Teklifle, mükerrirler bakımından birden ziyade periyodik mahpus cezasına mahkumiyet halinde en fazla otuz iki yılın ceza infaz kurumunda güzel halli geçirilmesi durumunda koşullu salıverilmeden yararlanılabilecek.

Ayrıyeten, bu düzenlemeye nazaran vadeli mahpus cezası durumunda “dörte üçünün” uygun halli geçirilmesi durumunda koşullu salıverilme orantısı da “üçte ikisinin” uygun halli geçirilmesi biçiminde tekrar belirlenecek. Lakin, koşullu salıverilme orantısı üçte ikiden ziyade olanlar bakımından tabi oldukları koşullu salıverilme orantısı uygulanacak.

Bu vadeler, cinsî akın, evlatların cinsî istismarı cürmü, reşit olmayanla cinsî bağ günahı, uyuşturucu yahut uyarıcı unsur imal ve ticareti hatası hasebiyle mahpus cezasına mahkum olanlar için koşullu salıverilme nispeti dörtte üç olarak uygulanacak.

İnfaz hakimi, hükümlünün talebi üzerine kasten işlenen günahlarda yekun bir yıl altı ay, taksirle öldürme hatası hariç olmak üzere taksirle işlenen hatalarda ise yekun üç yıl yahut daha az vadeli mahpus cezasının, her hafta cuma saat 19.00’da girmek ve pazar günleri birebir saatte çıkmak ya da hafta sonları hariç, her gün saat 19.00’da girmek ve sonraki gün saat 07.00’de çıkmak suretiyle geceleri ceza infaz heyetlerinde çektirilmesine karar verebilecek.

CEZANIN KONUTTA ÇEKİLMESİ KURALLARI

Mahkumiyete mevzu kabahat nedeniyle doğmuş zararın motamot iade, cürümden evvelki hale getirme yahut tazmin suretiyle büsbütün giderilmesine dair türel sorumlulukları saklı kalmak üzere; bayan, evlat yahut 65 yaşını bitirmiş bireylerin mahkum oldukları yekun bir yıl, 70 bitirmiş bireylerin mahkum oldukları yekun iki yıl, 75 yaşını bitirmiş şahısların mahkum oldukları yekun dört yıl, yahut daha az müddetli mahpus cezasının konutunda çektirilmesine infaz hakimi tarafından karar verilebilecek.

Yekun 5 yıl yahut daha az periyodik mahpus cezasına mahkum olan yahut isimli para cezası infaz sürecinde mahpus cezasına çevrilen hükümlülerden maruz kaldığı ağır bir hastalık yahut pürüzlük nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği tespit edilenlerin cezasının konutunda çektirilmesinde infaz hakimi tarafından karar verilebilecek.

Doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçen ve yekun üç yıl yahut daha az periyodik mahpus cezasına mahkum olan ya da isimli para cezası infaz sürecinde mahpus cezasına çevrilen hükümlü hatunların cezasının konutunda çektirilmesine infaz hakimi tarafından karar verilebilecek. Bu fıkra uyarınca talepte bulunulabilmesi için hatunun doğurduğu tarihten itibaren bir yıl altı ay geçmemiş olması gerekecek. Konutta infaza karar verdikten sonra evlat ölmüş yahut anasından sair birine verilmiş olursa infaz hakimi konutta infaz tatbikine ait kararını kaldıracak.

Cezanın hususî infaz yordamına nazaran çektirilmesi kararı, infaza başlandıktan sonra da verilebilecek.

İnfaz hakimi talep üzerine, cezanın hususî infaz yöntemine nazaran çektirilmesi sırasında bu adabın uygulanmasına son verebilecek. Şahsi infaz adabının gereklerine makbul bir mazeret olmaksızın uyulmaması halinde ise bu yöntemin uygulanmasına son verilecek ve bu halde infaza açık ceza infaz kurumunda devam edilecek. Hususî infaz tarzına nazaran geçirilen vade, infaz aşamasında mahsup edilecek. 

Bu kararlar, terör günahları ile örgüt kurmak, yönetmek yahut örgüte üye olmak hatalarından ya da örgüt faaliyeti kapsamında işlenen hatalardan mahkum olanlar, cinsî dokunulmazlığa karşı işlenen günahlardan mahkum olanlar, adli para cezası infaz sürecinde mahpus cezasına çevrilenler, koşullu salıverilme kararının geri alınması nedeniyle cezası motamot infaz edilenler hakkında uygulanamayacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile kontrollü muaflık önlemi uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020’ye kadar olurlu sayılacak. Salgının devam etmesi halinde bu müddet 2 aylık müddetlerle 3 sefer uzatılabilecek.

TBMM Adalet Komitesinde kabul edilen, AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne nazaran, bakıma muhtaç ve dışarıda himayesine bırakılacak kimsesi bulunmayan sıfır-altı yaş kümesindeki evlatlar, tutuklu validenin yanında barınabilecek.

Ana, peder, eş, kardeş, evlat, eşin ana yahut pederinden birinin yaşamsal tehlike oluşturacak marazı hallerinde tutukluya bir sefere mahsus olmak üzere verilen müsaade, minimum bir ay arayla yekun iki kereye çıkarılacak.

Kontrollü özgürlükten yararlanma müddeti 1 yıldan 3 yıla çıkacak. 30 Mart 2020’ye kadar işlenen günahlar bakımından kasten öldürme; üst soya, alt soya, eşe yahut kardeşe, vücut yahut ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki insana karşı işlenen kasten yaralama ve sonucu nedeniyle ağırlaşmış yaralama, azap, eziyet kabahati ile cinsî dokunulmazlığa karşı işlenen günahlar, kişisel hayata ve hayatın bâtın meydanına karşı kabahatler, uyuşturucu yahut uyarıcı husus imal ve ticareti hatası ile Terörle Uğraş Kanunu kapsamına giren hatalar kapsam dışı kalacak. 

YAŞ DÜZENLEMESİ

Kelam konusu tarihe kadar işlenen günahlardan, istisna sayılan hatalar hariç, sıfır-altı yaş öbeği evladı bulunan hatun hükümlüler ile 70 yaşını bitirmiş hükümlüler için bu vade, 2 yıldan 4 yıla yükseltilecek.

Maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik yahut kocama nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen 65 yaşını bitirmiş hükümlülerin, koşullu salıverilmeleri için ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken vadelerde azami müddet hududuna bakılmaksızın kontrollü muaflık uygulanacak. “İyi halli” olmak koşuluyla gizli ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler hakkında da bu süreler muteber olabilecek.

Hükümlü hakkında kontrollü özgürlük uygulanmaya başlandıktan sonra işlediği tez edilen ve cezasının alt haddi 1 yıl yahut daha ziyade mahpus cezasını gerektiren kasıtlı bir günahtan ötürü soruşturma başlatılması halinde, kontrollü muaflık müdüriyetinin talebi üzerine infaz hakimince, hükümlünün açık ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar verilebilecek. İnfaz hakimi, soruşturma sonucunda kovuşturmaya yan olmadığı kararı verilmesi halinde, hükümlünün cezasının, denetimli bağımsızlık uygulanarak devam etmesine karar verecek.

Teklifle, 30 Mart 2020’ye kadar işlenen cürümler bakımından tabi olduğu infaz rejimine nazaran belirlenen koşullu salıverilme müddetinin hesaplanmasında, hükümlünün 15 yaşını dolduruncaya kadar ceza infaz kurumunda geçirdiği 1 gün; 3 gün olarak, 18 yaşını dolduruncaya kadar ceza infaz kurumunda geçirdiği 1 gün ise 2 gün olarak dikkate alınacak.

31 MAYIS’A KADAR MÜSAADE SAYILACAKLAR

Teklifle, tatbik birliğinin sağlanması emeliyle kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel işlenen kabahatlerde, kelam konusu hususta yapılan değişiklikten evvelki ve sonraki kararlar bir bütün olarak farklı ayrı pahalandırılacak, hükümlünün lehine olan düzenleme tespit edilerek uygulanacak.

Kontrollü hürlük için güzel halin saptanmasına yönelik değişiklikler, 1 Eylül 2020’de uygulanmaya başlayacak.

Hükümlünün kontrollü hürlük müdüriyetine başvurma süresi, Kovid-19 nedeniyle 5 gün mahalline, 1 Eylül 2020 tarihine kadar 25 gün olarak uygulanacak.

Ayrıyeten Kovid-19 salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile örtülü ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, kontrollü hürlük önlemi uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ve gayrı kontrollü muaflık önleminden yararlanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020’ye kadar olurlu sayılacak.

MÜHLET ÜÇ SEFER UZATILABİLECEK

Salgının devam etmesi halinde bu vade, Sıhhat Bakanlığının önerisi üzerine, Adalet Bakanlığı tarafından her keresinde 2 ayı geçmemek üzere 3 defa uzatılabilecek.

Türk Ceza Kanunda mekan verilen devletin güvenliğine karşı işlenen günahlar, anayasal sisteme ve bu tertibin işleyişine karşı cürümler, ulusal savunmaya karşı işlenen hatalar, devlet sırlarına karşı cürümler ve casusluk, Terörle Savaş Kanunu kapsamına giren günahlar ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kabahatler hariç olmak üzere, yekun mahpus cezası 10 yıldan az olanlar 1 ayını, 10 yıl ve daha çokça olanlar ise 3 ayını saklı ceza infaz kurumunda geçirmiş olan uygun halli hükümlülerden ilgili mevzuat uyarınca açık ceza infaz kurumlarına ayrılmalarına, 1 yıl yahut daha az mühlet kalanlar, talepleri halinde açık ceza infaz kurumlarına gönderilebilecek.

Bu hükümlüler, açık ceza infaz kurumlarında barındırılacak. İlgili mevzuat uyarınca açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazandıkları takdirde Kovid-19 düzenlemesi kapsamında olurlu sayılacaklar. Söz konusu vadenin tamamlanmasından sonra ise açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanıp kazanmadıklarına bakılmaksızın Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun kapsamında müsaade hakkından yararlanacak. Bu karar, 31 Aralık 2020’ye kadar uygulanacak.

TAKİP EDİLEN EVLAT İÇİN REHBER

Açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin, kamu kurum ve kuruluşlarının iş sahalarında çalıştırılmasına ait düzenleme, teklifin yasalaşmasından itibaren 1 yıl sonra uygulanacak.

Teklif, Evlat Himaye Kanunu’nda da değişiklik yapıyor. Suça sürüklenen evlatların, tekrar hata işlemelerinin engellenmesini hedefleyen değişikliğe nazaran, kontrollü muaflık müdüriyeti tarafından takip edilen evlat için isimli denetim müddetince rehberlik edecek bir kompetan görevlendirilecek ve evlat hakkında yapılacak gereksinim değerlendirmesine nazaran güzelleştirme çalışmaları yürütülecek.

Kontrollü Muaflık Hizmetleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle isimli denetime ait kimi önlemleri takip etme vazifesi, kontrollü bağımsızlık müdüriyetinin vazife ortamından çıkarılıyor.

Kontrollü muaflık pratiği kapsamında, hükümlünün takibi, isteği alınarak, kendisine ilişkin elektronik cihazlarla da yapılabilecek.

Yargı çalışanı ile ceza infaz kurumları işçisi atamalarında, hukuk fakültesi ve adalet meslek yüksekokulu mezunlarının yanı sıra meslek yüksekokullarının adalet yahut ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise yahut meslek liselerinin adalet alanından mezun olanlara da öncelik tanınacak.

Adalet Encümeninde kabul edilen Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’ne nazaran, kontrollü bağımsızlık önlemi altında bulunan ve kontrollü özgürlük müdüriyeti tarafından muhtaç durumda olduğu tespit edilen yükümlülerin, kamuya yararlı bir işte fiyatsız çalıştırılma yükümlülüğünü mekanına getirirken mutat vasıtayla yaptıkları yol sarfiyatları müdüriyet bütçesinden, iaşe masrafları ise çalıştırıldıkları kurum bütçesinden karşılanacak.

Kaçakçılıkla Uğraş Kanunu’nu kapsamında, kaçakçılık fiiline husus eşyanın bedelinin “hafif” olması halinde verilecek cezalar yarısına kadar, “pek hafif” olması halinde ise üçte birine kadar indirilecek.

Kaçakçılıkla Savaş Kanunu’nda düzenlenen hatalar bakımından kovuşturma evresinde de aktif pişmanlık hükümleri uygulanacak. Etkin pişmanlık kararları, soruşturma evresinde cumhuriyet savcısı tarafından şüpheliye ihtar edilecek, edilmemesi halinde kovuşturma evresinde hakim tarafından sanığa ihtar yapılacak. Cumhuriyet savcısı yöntemine müsait olarak ihtar yapmışsa, hakimin tekrar ihtarına gerek olmayacak.

Haklarında karar verilmiş olup da belgesi infaz aşamasında olanlar, 90 gün içinde hata konusu eşyanın gümrüklenmiş bedelinin iki katı kadar parayı Kaynağa ödedikleri takdirde faal pişmanlık kararlarından yararlanabilecek.

YARGI VE CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMALARINDA DEĞİŞİKLİK

Teklifle, hukuk fakültesi ve adalet meslek yüksekokulu mezunlarının yanı sıra meslek yüksekokullarının adalet yahut ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise yahut meslek liselerinin adalet ortamı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program yahut meydanlardan mezun olanlara da öncelik tanınacak.

Birinci kez devlet memurluğuna atanacaklardan merkezi testte başarılı olanların kelamlı ve gerektiğinde uygulamalı imtihanlarının bir kısmı ya da tamamı, adalet encümeninin yanı sıra Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak imtihan heyetlerince da yapılabilecek.

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumuna Ait Birtakım Mali Kararların Düzenlenmesi Hakkında Kanun’daki değişikle her türlü faaliyet dışı gelirleri ve getiriler hariç, iş yurtlarının yıllık bilançolarındaki karlarının yüzde 25’ini aşmamak üzere yapılan kar hissesi ödemelerinden, iş yurtlarında hizmetli işçi, emekçi ve hükümlülerin yanı sıra tutuklular da yararlanacak.

 Ayrıca, üstün çaba ve muvaffakiyet gösteren iş yurdu çalışanları, tutuklu ve hükümlüler ile ceza infaz kurumu çalışanına teşvik ödemesi yapılabilecek.

DEVAMI GELECEK….

KAYNAK: AA

1 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir