taraftarium24

Inançsız eserler hakkında yeni kanun

online radyo dinle

Inançsız eserler hakkında yeni kanun

Inançsız eserler hakkında yeni kanun

Eserlerin inançlı ve ilgili teknik düzenlemelere münasip olmasının sağlanması, piyasa gözetimi ve kontrol ve yükümlülüklere ait esasların belirlenmesini amaçlayan eser güvenliği ve teknik düzenlemeler kanunu yayımlandı. Yasaya nazaran, teknik düzenlemesine elverişli olmayan eserler, uygunsuzlukları giderilmeden piyasaya arz edilemeyecek, piyasada bulundurulamayacak yahut hizmete sunulamayacak.

 

 

TÜM ESERLERI KAPSIYOR

Cumhurbaşkanı, bu mevzuyla ilgili düzenlemeler yapmaya, sınırlamalar getirmeye ve istisnalar tanımaya yetkili olacak. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yan alan yasa, piyasaya arz edilmesi hedeflenen, arz edilen, piyasada bulundurulan yahut hizmete sunulan tüm eserleri kapsıyor. Teknik düzenlemenin insan sıhhati ve güvenliği ile ilgili kararlarına iyi eser, aksi ispatlanana kadar inançlı kabul edilecek.

 

 

Eserin, bir insana yahut bir mala zarar vermesi halinde, bu eserin imalatçısı yahut ithalatçısı zararı gidermekle yükümlü
olacak. Eserin sebep olduğu zarardan birden ziyade imalatçı yahut ithalatçının sorumlu olması halinde, bunlar müteselsilen sorumlu tutulacaklar. Eserin sebep olduğu zarar nedeniyle ödenecek maddi ve manevi tazminat ölçüsünün belirlenmesinde Türk borçlar kanunu kararları uygulanacak. Tazminat talebi için zamanaşımı mühleti, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren üç yıl ve her halde zararın doğduğu tarihten itibaren 10 yıl olarak belirlendi.

TEFTIŞ YAPILACAK

Yetkili kamu kuruluşu, eserlerin teknik düzenlemelere yahut maddede belirtilen umumî eser güvenliği mevzuatına tutarlılığını doğrulamak hedefiyle murakabe yapacak. Eserin piyasaya arzının yasaklanması yahut kısıtlanması için gerekli tüm tedbirleri alacak yahut piyasada bulunan eserin geri çağrılmasını yahut piyasadan çekilmesini sağlayacak. Kanunla ayrıyeten, teknik düzenlemeler yahut umumi eser güvenliği mevzuatının eser güvenliğine ait kararlarına karşıt hareket edenlere verilecek idari para cezalarına ait kararlar de konum alıyor.

Yasaya eklenen süreksiz hususla eserlere ait teknik mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasına dair kanun yürürlükten kaldırıldı. Yasa, bugün itibarıyla bir yıl sonra yürürlüğe girecek.

Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir