taraftarium24

totobo

Erken yaşta evlilik mağdurlarına müjde

online radyo dinle

Erken yaşta evlilik mağdurlarına müjde

Erken yaşta evlilik mağdurlarına müjde

Erken yaşta evlilikler sebebiyle mağdur olan binlerce ailenin beklediği infaz ertelemesi düzenlemesi Meclis gündemine geliyor. AK Parti bu kapsamda hazırladığı teklifi MHP ile de paylaştı. Teklif ile, eşler arasındaki yaş farkı 15 yıldan az olan evliliklerde ceza ortamların infazlarının ertelenmesi öngörülüyor.

Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkındaki kanuna süreksiz husus eklenmesine ait teklif ile cebir, tehdit, hile yahut iradeyi etkileyen sair bir neden olmadan yapılan erken yaşta evliliklerle ilgili cezaların infazına yönelik düzenleme yapılıyor. Teklife nazaran, 10 Nisan 2020 tarihi itibariyle mağdur ile failin evlenmiş olması, günahın işlendiği tarihte failin farklı biriyle evli olmaması, mağdurun şikâyetinin bulunmaması, kabahatin işlendiği tarihte mağdurun 14 yaşına girmiş olması, mağdur ile fail arasında 15 yıldan ziyade yaş farkının bulunmaması kaidelerini taşıyanların infazları ertelenecek.

YARDIM EDENLERE DE AF

 Cezanın infazının ertelenmesine karar verilmesi durumunda, suça azmettiren yahut işlenişine yardım edenler hakkında kamu davasının düşmesine yahut infazın ortadan kaldırılmasına karar verilecek.

İnfazı ertelenen fail iki yıl mühletle kontrole tabi tutulacak ve duruşma tarafından Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı mütehassıslarından bir murakabe hizmetlisi atanacak. Kontrol hizmetlisi, üç ayda bir duruşmaya rapor verecek. Failin, murakabe vadesi içinde aile birliğinden kaynaklanan sorumluluklarını yanına getirmediğinin yahut eşine ve varsa evlatlarına karşı sorumluluklarına münasebetli davranmadığının tespit edilmesi, infazın ertelenmesi kararının verildiği tarihten itibaren 5 yıl içinde evliliğin failin kusuruyla sona ermesi durumunda ise cezanın infazına devam edilecek. Yükümlülüklerine münasip hareket edilmesi hâlinde verilen ceza tüm sonuçlarıyla ortadan kalkacak.

3 BİN AİLE BEKLİYOR

Erken yaşta evliliklerle ilgili hazırlanan teklife gelen tenkitlere reaksiyon gösteren AK Parti Afyon Milletvekili Ali Özkaya, “1938’den 2002’ye kadar 64 yıl, evlilik yaşı 14 iken bir anda 16 oldu. Topluluğun binlerce yıllık geleneğinin bir günde değişeceğini düşünen bilim öğretmenleri, hiçbir onarıcı adalet kurumu koymadan kanun tasarısı hazırladı. Evlatlar ailelerinin ve kendilerinin isteği ile evlendi evlat sahibi oldu, mesrur yuva kurdular. 5-10 yıl sonra, 8-15 yıl arasında mahpus cezaları geldi. Eş, ana peder ve aile mahpusta, lakin gelin ve evlatları çaresiz tek başına kaldı. Devlet, 16 yaşına gelince bunlara evlilik cüzdanı da verdi. Resmî olarak eşi olan kişi ‘çocuk istismarcısı’ diye mahpusa girdi. Neden, 90 yıllık TCK değişmesi sonucu 20 unsurluk cinsî hatalar 4 hususa indirilmiş ve hepsi de cinsî dokunulmazlık günahı olmuş. Zira bilim o denli istemiş. Yaklaşık 3 bin aile yıllardır eş ve evlatların pederinin mahpustan çıkıp bahtiyar ailesine dönmesini bekliyor.

Türkiye

Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir