taraftarium24

totobo

Erdoğan imzaladı, destek belirlendi!

online radyo dinle

Erdoğan imzaladı, destek belirlendi!

Erdoğan imzaladı, destek belirlendi!

Cumhurbaşkanlığı’nın husus ile ilgili kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik ticari alacak sigortası sunulmasını içeren Devlet destekli sistem (Sistem) kapsamında 1/4/2020-1/4/2021 tarihleri arasında akdedilen sigorta bağıtlarından kaynaklanan, ama reasürans ve retrosesyon yoluyla aktarımı yapılamayan risklerin hasar prim nispeti sistemin işletilmesini teminen, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 33/A hususunun bir numara fıkrası çerçevesinde görevlendirilen Olağandışı Riskler Idare Merkezinin (Merkez) üzerinde kalan ve teminat verilen riskin %50’lik kısmını oluşturan hak için %75 ve üzeri, teminat verilen riskin kalan %50’lik kısmım oluşturan behre için %110 ve üzeri, için reasürans desteği taahhüt edildi. 

Reasürans desteği gereksinimi ortaya çıkması durumunda laf konusu fiyat, Merkezin talebi üzerine Kaynak ve Maliye Bakanlığı (Bakanlık) bütçesinin ilgili tertibinden Merkeze ödenecek. Riskin Merkez üzerinde kalan hissesine (%50) karşılık gelen primin, kelam konusu primin yatırım gelirlerinin ve elde edilen vesair gelirlerin reasürans desteğinin sağlandığı periyottaki yekun fiyatı Merkez tarafından hesaplanacak.

Bu kapsamda hesaplanan meblağın, reasürans desteğinin sağlandığı devirde Merkez tarafından yapılan tazminat ödemeleri ile 24/12/2018 tarihli ve 30635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Bildirisinin 9 uncu hususunda belirtilen encümen ve masrafların tıpkı devirdeki yekun meblağını aşması durumunda aşan meblağ, periyodun sonunu takip eden en geç bir ay içinde Merkez tarafından Bakanlık bütçesinin ilgili tertibine aktarılacak.

Bu meblağların yanlışsız bir halde hesaplanmasından, Bakanlığa bildirilmesinden ve gerekmesi halinde Bakanlığa eksiksiz bir halde ödenmesinden Merkez sorumlu olacak.

Merkez, Devlet tarafından 1 inci hususta belirtilen periyotta taahhüt edilen reasürans desteği meblağının azaltılmasına yönelik reasürans ittifakı yapmaya yetkili olacak. 

Karar 1 Nisan 2020 tarihinden muteber olmak üzere yürürlüğe girdi.

Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir