taraftarium24

totobo

Banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişiklik

online radyo dinle

Banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişiklik

Banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişiklik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca (BDDK) Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliği’nde kimi değişikliklere gidildi.

Yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı.

BANKALAR YENİ BİR TABAN MEBLAĞ BELİRLEYECEK

Buna nazaran, Yönetmeliğin 17’nci unsurunun üçüncü fıkrasının (e) bendi ile beşinci fıkrasının (h) bendi, “(e) Ödenmesi gereken minimum fiyatın Heyetçe belirlenecek fiyattan aşağı olamayacağı. (h) Ödenmesi gereken taban fiyatın Şuraca belirlenecek fiyattan aşağı olamayacağına ve bankanın bu ölçüden az olmamak üzere minimum ödeme fiyatını belirleyebileceğine.” formunda değiştirildi.

Birebir Yönetmeliğin 22’nci unsurunun başlığı “Kredi kartı limiti ve minimum tutar” olarak değiştirilerek, kelam konusu unsura şu fıkra eklendi:

“Kurul, Kaynak ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın görüşünü alarak, kredi kartlarında taban fiyatı periyot borcunun yüzde yirmisi ile yüzde kırkı arasında olacak biçimde belirlemeye ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Kaynak ve Maliye Bakanlığı’nın görüşünü alarak kredi kartı limitine ait bu unsurda yan alan sınırlamaları değiştirmeye yetkilidir.”

2 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir